Пошаговая инструкция онлайн-подачи заявки по получению услуг


Төтенше жағдай әрекет ету кезінде 2020 жылғы екінші тоқсанға «ОНЛАЙН» режимде (үйден шықпай) АӘК-ті қалай рәсімдеуге болады?

 Төтенше жағдай әрекет ету кезінде 2020 жылғы екінші тоқсанға «ОНЛАЙН» режимде (үйден шықпай) АӘК-ті қалай рәсімдеуге болады?
Маңызды! ҚР төтенше жағдай әрекет етуге, сонымен қатар өтініш беруші деніңің саулығын қамтамасыз етуге байланысты 2020 жылғы 1 сәуірден АӘК тағайындау үшін Жұмыспен қамту орталығына келудің қажеттілігі жоқ.
1 қадам – Халықты жұмыспен қамту орталығы (ассистент) 2020 жылғы 1 тоқсанға АӘК алушының жеке ісінде көрсетілген нөміріне хабарласады.
Өтініш беру түрін анықтайды (WhatsApp, электрондық пошта арқылы немесе қағаз түрінде ассистент, ауылдық округ бөлімдері арқылы сәйкесінше байланыс болмаған жағдайда).
Өтініш беруші бірінші рет АӘК тағайындау жағдайында құжаттарды рәсімдеу мәселесі бойынша кала/аудан жұмыспен қамту бөлімі /орталықтарының телефон нөмірлері бойынша кеңес алу алады.
2 қадам — өтініш беруші нысан бойынша алынған өтінішті толтырады және Жұмыспен қамту орталығына немесе ассистентке жолдайды (WhatsApp, электрондық пошта немесе қағаз арқылы).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
-нөмір және аккаунт өтініш берушінің атына немесе оның отбасының мүшесіне тіркелсе, өтініш WhatsApp мессенджері арқылы нөмір анықтамасында көрсетілген нөмірге жіберіледі (өтініштің суреті қоса беріледі);
— аккаунт өтініш берушінің атына тіркелсе, өтініш электрондық пошта арқылы жіберіледі (анықтамада көрсетілген Жұмыспен қамту орталығының электрондық поштасына өтініш қоса беріліп /тіркеліп, жіберіледі).
— электрондық сандық қолтаңба бар болған жағдайда (ЭСҚ) өтінішті E-gov электрондық үкімет порталы арқылы беруге болады;
—  WhatsApp, электрондық пошта болмаған жағдайда, өтініш ассистентке беріледі, ол ауылдық округ әкімдігінде орналасқан өз-өзіне қызмет көрсету алаңы арқылы Халықты жұмыспен қамту орталығына жолдайды.
Өтініш беруші бірінші рет АӘК-ке үміт еткен немесе Қазақстан Республикасында төтенше жағдай әрекет ету кезеңінде өтініш берушінің отбасы құрамында, кірісінде, жеке қосалқы шаруашылығында өзгерістер болған жағдайда өтініш беруші учаскелік комиссияға сурет, бейне материалдарды WhatsApp немесе электрондық пошта бойынша жолдайды.
 3 қадам — Халықты жұмыспен қамту орталығы (специалист) жеке жоспар мен әлеуметтік келісімшартты жасау үшін өтініш берушінің WhatsApp, электрондық поштасына немесе өтінішті қабылдаған ассистентке жолдайды.
 4 қадам — өтініш беруші WhatsApp, электрондық пошта бойынша жеке жоспар мен әлеуметтік келісімшартты алғаннан кейін ерікті түрде келіседі және төтенше жағдай аяқталғаннан кейін қол қоюға міндеттеледі, Халықты жұмыспен қамту орталығының WhatsApp, электрондық поштасына жолдайды.
5 қадам — өтініш беруші WhatsApp, электрондық пошта немесе телефон (телефон арқылы хабардар ету) бойынша қабылданған шешім туралы хабарландыру алады.
 
Ескерту: мүмкін даулы мәселелерді шешу үшін АӘК тағайындау процесінің материалдары (хат алмасу және өтінішпен келіссөздер) Халықты жұмыспен қамту орталығы деректер базасында сақталады.
ТЖ кезеңінде АӘК тағайындау жөніндегі іс-әрекет алгаритімі және ережесі туралы толық ақпаратты әкімдік немесе Өскемен қаласының жұмыспен қамту бөлімі сайтынан:https://www.instagram.com/akimatoskemen/,ukazan.kz, www.instagram.com/czn.oskemen, сонымен қатар төменде көрсетілген телефондар бойынша:87026736697, 87719136106, 87776334394, 87752038646, Call-центр 48-90-26 ала аласыз.
 

Мемлекеттік қызметтерді алуға онлайн-өтінім беру мүмкіндігі туралы


Как получить ЭЦП удаленно?

Как получить ЭЦП удаленно?
❗️Внимание! Ключи ЭЦП выдаются только для физических лиц!

Для возможности получения ключей ЭЦП удаленно, без посещения ЦОН, Вам необходимо: ✅Иметь при себе оригинал действующего удостоверения личности (документ удостоверяющий личность с фотографией выданный в Республике Казахстан);
✅Иметь сотовый телефон с возможностью получения входящих SMS-сообщений;
✅Ваш персональный компьютер должен иметь веб-камеру;
✅Установить программное обеспечение NCALayer, необходимое для дальнейшей установки и использования ЭЦП.


О некоторых вопросах оказания государственных услуг в социально-трудовой сфере и обеспечения продуктово-бытовым набором некоторых категорий населения на период чрезвычайного положения

О некоторых вопросах оказания государственных услуг в социально-трудовой сфере и обеспечения продуктово-бытовым набором некоторых категорий населения на период чрезвычайного положения

Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 25 марта 2020 года № 109. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 25 марта 2020 года № 20164

       В соответствии с подпунктом 4) пункта 1 Указа Президента Республики Казахстан от 16 марта 2020 года «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности», частью 2 пункта 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан от 8 февраля 2003 года «О чрезвычайном положении», пунктом 11 протокола заседания Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при Президенте Республики Казахстан от 18 марта 2020 года № 3, поручением Президента Республики Казахстан, данное на заседании Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при Президенте Республики Казахстан от 23 марта 2020 года, ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Утвердить прилагаемые Правила оказания некоторых государственных услуг в социально-трудовой сфере и порядка обеспечения продуктово-бытовым набором некоторых категорий населения на период чрезвычайного положения.

      2. Департаменту анализа и развития государственных услуг Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) размещение настоящего приказа на официальном интернет-ресурсе Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан;

      3) доведение настоящего приказа до областных, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент управлений координации занятости и социальных программ, территориальных подразделений Комитета труда, социальной защиты и миграции Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан», акционерного общества «Центр развития трудовых ресурсов» и акционерного общества «Государственный фонд социального страхования».

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Мукушева Н. Н.

      4. Настоящий приказ вводится в действие со дня его официального опубликования.

      Министр труда и социальной защиты населения
Республики Казахстан
Б. Нурымбетов  
  Утвержден приказом

 Правила оказания некоторых государственных услуг в социально-трудовой сфере и порядка обеспечения продуктово-бытовым набором некоторых категорий населения на период чрезвычайного положения

 Глава 1. Порядок оказания государственных услуг на период чрезвычайного положения

       1. На период действия чрезвычайного положения оказание следующих государственных услуг (далее – услуги) осуществляется на основании электронного заявления, поданного через сервис «Электронное обращение» (далее – Сервис) на веб-портале «Электронного правительства» (далее – Портал), заполненного согласно приложению к настоящим Правилам оказания некоторых государственных услуг в социально-трудовой сфере на период чрезвычайного положения (далее – Правила):

      1) назначение пенсионных выплат по возрасту;

      2) назначение государственной базовой пенсионной выплаты;

      3) назначение государственных специальных пособий;

      4) назначение социальной выплаты на случаи потери дохода в связи с усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей) и потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года;

      5) назначение социальной выплаты на случаи потери дохода в связи с беременностью и родами;

      6) назначение социальной помощи в виде ежемесячных выплат гражданам Республики Казахстан после завершения периода капитализации платежей по возмещению вреда, причиненного жизни и здоровью работников юридическими лицами, ликвидированными вследствие банкротства;

      7) оформление документов на инвалидов для предоставления им протезно-ортопедической помощи;

      8) обеспечение инвалидов сурдо-тифлотехническими и обязательными гигиеническими средствами;

      9) оформление документов на инвалидов для предоставления им услуги индивидуального помощника для инвалидов первой группы, имеющих затруднение в передвижении, и специалиста жестового языка для инвалидов по слуху;

      10) предоставление инвалидам кресла-колясок;

      11) обеспечение инвалидов санаторно-курортным лечением

      12) оформление документов на оказание специальных социальных услуг в условиях ухода на дому;

      13) оформление документов на оказание специальных социальных услуг в медико-социальных учреждениях (организациях);

      14) присвоение или продление статуса оралмана;

      15) назначение государственной адресной социальной помощи;

      16) назначение специального государственного пособия;

      17) назначение государственного пособия многодетным семьям;

      18) назначение пособия по уходу за инвалидом первой группы с детства;

      19) назначение социальной помощи отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов;

      20) установление инвалидности и/или степени утраты трудоспособности и/или определение необходимых мер социальной защиты.

       2. При подаче заявлений на получение вышеуказанных услуг посредством Сервиса, услугополучатель заполняет заявление согласно соответствующему стандарту государственной услуги (далее – Стандарт), а также прикладывает электронные файлы, содержащие сканированные версии документов, указанные в пункте 9 соответствующего Стандарта, и подписывает электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП).

       3. Получатель заявления (адресат) указывается в соответствии с Реестром государственных услуг – соответствующий филиал некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» (далее – Государственная корпорация), местный исполнительный орган или территориальный департамент Комитета труда, социальной защиты и миграции Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (далее – Департамент).

      4. Подписанное ЭЦП услугополучателя заявление Порталом направляется в систему электронного документооборота филиала Государственной корпорации, местного исполнительного органа или Департамента.

       5. Филиал Государственной корпорации, местный исполнительный орган и Департамент в течение 2 рабочих дней направляет электронное заявление в соответствующий районный или городской отдел филиала Государственной корпорации, отдел занятости и социальных программ, Центр занятости населения города или района, отдел медико-социальной экспертизы Департамента (далее – отдел МСЭ) по месту жительства услугополучателя, соответственно.

      6. Специалист районного или городского отдела филиала Государственной корпорации, отдела занятости и социальных программ, Центра занятости населения и отдела МСЭ в течение 2 рабочих дней проверяет документы на соответствие согласно Стандарту соответствующей государственной услуги.

       7. При возникновении вопросов, специалист районного или городского отдела филиала Государственной корпорации, отдела занятости и социальных программ, Центра занятости населения и отдела МСЭ связывается с услогополучателем по телефонному номеру или электронной почте, указанных в электронном заявлении.

      8. В случае соответствия поступивших документов Стандарту соответствующей государственной услуги, специалист районного или городского отдела филиала Государственной корпорации, отдела занятости и социальных программ, Центра занятости населения и отдела МСЭ формирует электронный макет дела (акт МСЭ) в соответствующей информационной системе.

       9. Рассмотрение поступившего электронного макета дел (акта МСЭ) услугодателями осуществляется в соответствии с подзаконными нормативными правовыми актами, регулирующими порядок оказания государственных услуг с учетом особенностей предусмотренных настоящими Правилами.

      10. Уведомление о результате оказания государственной услуги (отказе в оказании) направляется посредством sms-сообщения на абонентский номер сотовой связи услугополучателя и в личный кабинет услугополучателя на Портал (при наличии технической возможности), либо направляется в виде ответа на заявление, поступившее через Сервис.

      11. Обжалование результата оказания государственной услуги услугополучателем регулируется подзаконным нормативным правовым актом, определяющим порядок оказания соответствующей государственной услуги.

 Глава 2. Особенности порядка оказания некоторых государственных услуг

 Параграф 1. Особенности порядка оказания государственной услуги «Назначение государственной адресной социальной помощи» на период чрезвычайного положения

      12. В случае если услогополучатель является получателем государственной адресной социальной помощи (далее – адресная социальная помощь), то в целях исключения прямого контакта адресная социальная помощь на новый период услогополучателю может назначаться без заявления, если услогополучатель и (или) его семья соответствуют критериям назначения адресной социальной помощи.

      13. Для установления факта соответствия услогополучателем и (или) его семьи критериям назначения адресной социальной помощи, сотрудник центра занятости населения посредством запроса в соответствующие государственные органы определяет следующие сведения по услогополучателю и (или) его семье:

       1) регистрацию по месту жительства;

       2) наличие недвижимости;

       3) наличие транспорта;

       4) наличие личного подсобного хозяйства;

       5) факты получения алиментов;

      6) размеры дохода.

      При возникновении вопросов, сотрудник центра занятости населения запрашивает дополнительные сведения у услогополучателя посредством устройств связи.

      14. В случае отсутствия изменений в составе семьи, сотрудник Центра занятости населения на основании имеющихся данных формирует заявление и уведомляет об этом услогополучателя.

       15. После производится предварительный расчет среднедушевого дохода услогополучателя и (или) его семьи. В случае если услогополучатель и (или) его семья не соответствуют критериям назначения адресной социальной помощи, предусмотренным Правилами назначения и выплаты государственной адресной социальной помощи и предоставления гарантированного социального пакета, утвержденной приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 5 мая 2015 года № 320 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11426) (далее – Приказ № 320), сотрудник центра занятости населения сообщает об этом услогополучателю посредством устройств связи.

      16. Для исключения прямого контакта участковая комиссия не проводит обследование услогополучателя и (или) семьи, в случае установления изменения состава членов семьи.

      17. В случае прибытия в состав семьи трудоспособного члена семьи, сотрудник центра занятости населения проверяет поступления обязательных пенсионных взносов на имя трудоспособного члена семьи на текущий период назначения адресной социальной помощи. При необходимости сотрудник центра занятости населения посредством устройств связи получает от услогополучателя подтверждающие документы о доходах и (или) иные документы, влияющие на назначение обусловленной денежной помощи. Полученные документы распечатываются и прилагаются к заявлению.

       18. Результат оказания государственной услуги направляется услогополучателю в электронной форме посредством устройств связи.

       19. Вопросы назначения адресной социальной помощи, не урегулированные пунктами 12-18, определяются Приказом № 320.

 Параграф 2. Особенности порядка оказания государственной услуги «Установление инвалидности и/или степени утраты трудоспособности и/или определение необходимых мер социальной защиты» на период чрезвычайного положения

       20. Установление инвалидности и/или степени утраты трудоспособности и/или определение необходимых мер социальной защиты, проводится отделами МСЭ в соответствии с Правилами проведения медико-социальной экспертизы, утвержденными приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 30 января 2015 года № 44 «Об утверждении Правил проведения медико-социальной экспертизы» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10589), на срок не более одного года с контрольным осмотром освидетельствованного лица в течение шести месяцев с даты установления инвалидности.

 Глава 3. Порядок обеспечения продуктово-бытовым набором отдельных категорий населения

      21. Продуктово-бытовой набор предоставляется на период чрезвычайного положения:

      детям в возрасте от шести до восемнадцати лет, из числа получателей адресной социальной помощи, в том числе из многодетных семей;

      совершеннолетним получателям адресной социальной помощи, проживающих в населенных пунктах, в которых установлен карантин;

      детям-инвалидам до шестнадцати лет, инвалидам первой и второй группы всех возрастов, а также родителям, занятым по уходу за ребенком-инвалидом, проживающих в населенных пунктах, в которых установлен карантин.

      22. Перечень лиц, указанных в пункте 21 настоящих Правил, формируется местными исполнительными органами на основании данных информационных систем государственных органов и организаций.

      23. Состав продуктово-бытового набора определяется местными исполнительными органами исходя из экономических возможностей, но не ниже двух месячных расчетных показателей.

       24. Местные исполнительные органы заключают договора государственных закупок с поставщиками, определенными постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 января 2020 года № 22.

      25. Местные исполнительные органы могут предоставление продуктово-бытового набора осуществлять путем перечисления денежных средств на счета лиц, указанных в пункте 21 настоящих Правил, для приобретения продуктово-бытового набора.

      26. Поставщики осуществляют доставку до адресата в соответствии с договором о государственных закупках.

  Приложение к Правилам
оказания некоторых
государственных услуг
в социально-трудовой сфере
на период чрезвычайного положения

  Форма электронного заявления на оказание социальных и государственных услуг
 через сервис «Электронное обращение» на веб-портале «Электронного правительства»

      ИИН _______________________

      Фамилия ____________________

      Имя ________________________

      Отчество ____________________

      E-mail ______________________

       Почтовый адрес (адрес проживания услугополучателя)

      __________________________________________________________________

      Телефон ____________________

      Наименование государственной услуги ______________________________

      Регион ________________________________________________________

      Получатель ____________________________________________________

      Содержание ____________________________________________________

      Перечень документов, приложенных к заявлению:

№ п/п Наименование документа Количество листов в документе Примечание
1

2

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан


КАК ОФОРМИТЬ АСП в режиме «ОНЛАЙН» (на выходя из дома) на второй квартал 2020 года в период действия чрезвычайного положения?КАК ОФОРМИТЬ АСП в режиме «ОНЛАЙН» (на выходя из дома) на второй квартал 2020 года в период действия чрезвычайного положения?
Важно! С учетом действия чрезвычайного положения в РК, а также в интересах обеспечения безопасности здоровья заявителей, для оформления АСП с 1 апреля 2020 года нет необходимости приходить в Центры занятости.
 
ШАГ 1 – Центр занятости населения (ассистент) звонит получателям АСП по указанному номеру в личном деле получателя АСП в 1 квартале 2020 года.
Определяет вид подачи заявления (по средствам WhatsApp, электронной почты, либо через ассистента в бумажном виде, в отделенных сельских округах, где возможно нет соответствующей связи).
В случае если заявитель впервые оформляет АСП, то по вопросам оформления документов может проконсультироваться по указанным телефонам отделов/центров занятости городов/районов.
ШАГ 2 — Заявитель заполняет полученное заявление по форме и направляет в Центр занятости или ассистенту (по средством WhatsApp, электронной почты либо бумажно).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
— если номер и аккаунт зарегистрирован на имя заявителя либо членам его семьи, заявление отправляется по средствам мессенджера WhatsApp (прикладывается фото заявления) на указанные в справочнике номера;
— заявление направляется через электронную почту, в случае если аккаунт зарегистрирован на имя заявителя (заявление прикрепляется и направляется на электронную почту Центра занятости, указанной в справочнике).
— в случае наличия электронной цифровой подписи (ЭЦП) заявление можно подать через портал электронного правительства E-gov;
— в случае отсутствия WhatsApp, электронной почты, заявление передается ассистенту, который через уголок самообслуживания расположенный в акиматах сельских округов направляет в Центр занятости населения
В случае, если заявитель впервые претендует на АСП или у заявителя произошли изменения в составе семьи, доходах или в личном подсобном хозяйстве, на период действия чрезвычайного положения в Республике Казахстан, заявитель направляет фото и видео материалы в участковую комиссию по WhatsApp или электронной почте.
ШАГ 3 — Центр занятости населения (специалист) направляет индивидуальный план и социальный контракт для заключения на WhatsApp, электронную почту заявителя либо ассистенту, принимавшего заявления.
ШАГ 4 — Заявитель, после получения индивидуального плана и социального контракта по WhatsApp, либо электронной почте, согласовывает в произвольной форме и обязуется расписаться после снятия чрезвычайного положения и направляет по WhatsApp, либо на электронную почту в Центр занятости населения.
ШАГ 5 — Заявитель получает уведомление о принятом решении через WhatsApp, либо на электронную почту или по телефону (обзвон).
 
Примечание: для разрешения возможных спорных вопросов, материалы процесса оформления АСП (переписка и переговоры с заявителем) будут сохранены в базах данных Центров занятости населения.
 
Подробную информацию о правилах и алгоритме действий по оформлению АСП на период ЧП можно найти на сайтах акимата или отдела/центра занятости городаУсть-Каменогорска:https://www.instagram.com/akimatoskemen/,ukazan.kz, www.instagram.com/czn.oskemen, а также по нижеперечисленным телефонам: 87026736697, 87719136106, 87776334394, 87752038646, Call-центр 48-90-26


Биыл наурыздан бастап өскемендік 3213 бала қалалық қоғамдық көлікте тегін жол жүретін болады. Жол жүру билеттері көпбалалы отбасылардағы және атаулы әлеуметтік көмек алатын отбасылардағы балаларға тегін беріледі. Бұл мақсатқа қаржы өңір басшысы Даниал Ахметовтің тапсырмасына сай облыстық бюджеттен бөлініп отыр.

С марта 2020 года 3213 устькаменогорских детей из многодетных семей и семей получателей Адресной социальной помощи бесплатно будут ездить на городском общественном транспорте.Все они обеспечиваются бесплатными проездными билетами. Средства на это выделены из областного бюджета по поручению главы региона.


О встрече с выпускниками Восточного техническо-гуманитарного колледжа


Центром занятости населения акимата города Усть-Каменогорска 20февраля 2020 года в рамках реализации разъяснения и информирования о возможностях Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек» проведена встреча с выпускниками учебного заведения НУ «Восточный техническо-гуманитарный колледж».

Специалист центра занятости населения ознакомила обучающихся колледжа с Государственной программой развития продуктивной занятости и массового предпринимательства, с услугами, оказываемыми городским центром занятости, с условиями участия в активных мерах содействия занятости, раздала перечень профессий, по которым будет осуществляться профессиональное обучение в 2020 году, а также информировала о востребованных специальностях на рынке труда.

Слушателям был предоставлен раздаточный материал и буклеты с перечнем программ и разъяснением участия в них.


О встрече с выпускниками Восточного техническо — гуманитарного колледжа

Центром занятости населения акимата города Усть-Каменогорска 14 февраля 2020 года в рамках реализации разъяснения и информирования о возможностях Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек» проведена встреча с выпускниками учебного заведения НУ «Восточный техническо-гуманитарный колледж».
Специалист центра занятости населения ознакомила обучающихся колледжа с Государственной программой развития продуктивной занятости и массового предпринимательства, с услугами, оказываемыми городским центром занятости, с условиями участия в активных мерах содействия занятости, раздала перечень профессий, по которым будет осуществляться профессиональное обучение в 2020 году, а также информировала о востребованных специальностях на рынке труда.
Слушателям был предоставлен раздаточный материал и буклеты с перечнем программ и разъяснением участия в них.


Новые подходы адресной социальной помощи в Казахстане


Новые подходы адресной социальной помощи в Казахстане