Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасы

Күннің қай уақыты болмасын, қайырлы болсын достар! Өз ісіңізді ашқыңыз келген кездер болды ма? Немесе сіздің бизнес-идеяңыз болып, оны іске асыру үшін қажетті қаражат пен дағдыңыз жоқ па?⠀

Халықты жұмыспен қамту орталығы «Жаңа бизнес-идеяларды жүзеге асыруға мемлекеттік гранттар» — «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасына қатысуды ұсынады!⠀

Қызықты фактілер:⠀

☀Бастапқы бизнесті іске асырушы немесе іске асыруды жоспарлап отырған, «Еңбек «мемлекеттік бағдарламасына қатысушыларға тегін және қайтарымсыз негізде беріледі.⠀

☀Грант мөлшері – 200 АЕК (555 600тг)⠀
⠀⠀
☀ «Бастау-Бизнес «жобасы бойынша кәсіпкерлік негіздеріне оқудан өткен және бұрын басқа да мемлекеттік бағдарламалар аясында гранттар алмаған, » Еңбек «Мемлекеттік бағдарламасының қатысушылары мемлекеттік гранттарды алуға үміткерлер болып табылады.⠀

☀Мемлекеттік гранттар қажетті құрал-жабдықтар, еңбек құралдарын, технологиялық жабдықтар, мал, құс сатып алу үшін пайдаланылады.⠀

☎️Қайда хабарласу қажет: келесі нөмірлер бойынша, Өскемен қаласының Халықты жұмыспен қамту орталығына, 8 (7233) 29 33 69
301 каб, 4 қабат.


Жолжаксынова Мария Викторовна, 40 жаста, жеке кәсіпкер. 2019 жылы Мария Өскемен қаласы әкімдігінің жұмыспен қамту орталығына «Еңбек» бағдарламасының екінші бағыты аясында мемлекеттік грант алу үшін жүгінді. «Бастау Бизнес» жобасы бойынша оқуды аяқтағаннан кейін, ол грантты жеңіп өз бизнес-идеясын жүзеге асыру мүмкіндігіне ие болды, бұл оның хоббиін табыс көзіне айналдыруға мүмкіндік берді. Бизнес бүлдіршіндердің ақыл-ойын дамытуға бағытталған. Ересектер мен балаларға ойлау, есте сақтау, стресске қарсы тұру деңгейін жоғарылатуға мүмкіндік береді. Мемлекеттік бағдарламасы ойын жүзеге асыруға, арманды іске асыруға мүмкіндік береді! Жолжаксынова Мария Викторовна , 40 лет, индивидуальный предприниматель. В 2019 году Мария обратилась в Центр занятости населения акимата города Усть-Каменогорска с целью получения государственного гранта в рамках второго направления Программы «Енбек». Пройдя обучение по проекту «Бастау Бизнес», успешно выиграла грант и получил возможность реализовать свою бизнес-идею, которая позволила ей превратить свое хобби в источник дохода. Бизнес направлен на развитие мыслительной деятельности. Позволяет взрослым и детям увеличить уровень мышления, концентрации внимания, памяти, стрессоустойчивости. ⠀ Госпрограмма «Еңбек» позволяет реализовать идею и воплотить мечту в реальность!


Шығыс Қазақстан облысының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламаларды үйлестіру басқармасы жұмыс берушілерге 2021 жылға арналған шетелдік жұмыс күшінің қажеттілігіне өтінім беру қажеттілігі туралы хабарлайды.

Талаптар:

1) өтінім, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 15 желтоқсандағы № 802 Қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасына шетелдік жұмыс күшін тартуға арналған квотаны белгілеу Қағидасының 1 қосымшасына сәйкес беріледі;

2) өтінім тиісті түрде ресімделген ілеспе хатпен (басшының қолымен және мөрлермен расталған шығыс нөмірі, жауапты тұлғаның байланыс деректері, телефондары мен электрондық мекен-жайлары көрсетілген) жіберілуі тиіс;

3) өтінімде міндетті түрде нысанындағы шетелдік жұмыс күшін тарту қажеттілігінің негіздемесін көрсету қажет;

4) өтінімде 5 таңбалы коды бар экономикалық қызмет түрін міндетті түрде көрсету қажет (мысалы: мыс кенін өндіру және байыту – 07292);

5) өтінім мемлекеттік және орыс тілдерінде беріледі;

Өтінім беру мерзімі: 2020 жылдың 31 шілде күні сағат 16.00 — ге дейін.

Өтінімді қайда беру керек:

— қағаз түрінде ШҚО жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламаларды үйлестіру басқармасының кеңсесіне (Өскемен қаласы, Киевская көшесі, 1 үй, 205 кабинет);

— электрондық нұсқасын [email protected] электрондық мекен-жайға жіберіледі, және электрондық тасымалдауыш болса ШҚО жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламаларды үйлестіру басқармасының 301 кабинетіне. (Өскемен қаласы, Киевская көшесі, 1 үй).

Байланыс деректері: 8 (7232) 75-32-99, 87713057383, [email protected].

Управление координации занятости и социальных программ Восточно-Казахстанской области информирует работодателей о необходимости подачи заявки на потребность в иностранной рабочей силе на 2021 год.

Требования:

 1. заявка подается по форме согласно приложению 1 к Правилам установления квоты на привлечение иностранной рабочей силы в Республику Казахстан, утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 декабря 2016 года № 802;
 2. заявка должна направляться с сопроводительным письмом, оформленным должным образом (исходящий номер, заверенная подписью руководителя и печатями, контактные данные с указанием ответственного лица, телефонов и электронных адресов);
 3. содержать  подробное описание в форме заявки обоснования необходимости привлечения иностранной рабочей силы;
 4. в заявке обязательно указывать вид экономической деятельности с 5-ти значным кодом (например: добыча и обогащение медной руды – 07292);
 5. заявка подается на государственном и русском языках;

Срок подачи заявки: до 16.00 часов 31 июля 2020 года.

Куда подать заявку:

 • бумажный вариант  в канцелярию управления координации занятости и социальных программ (г.Усть-Каменогорск, ул.Киевская, 1, 205 кабинет);
 • электронный вариант  на электронный адрес [email protected], или на электронном носителе в 301 кабинет управления координации занятости и социальных программ (г.Усть-Каменогорск, ул.Киевская, 1).

Контактные данные: 8 (7232) 75-32-99, 87713057383, [email protected].

The Department for the Coordination of Employment and Social Programs of the East Kazakhstan region informs employers about the need to apply for the need for foreign labor for 2021.

Requirements:

1) the application is submitted in the form in accordance with Appendix 1 to the Rules for establishing a quota for attracting foreign labor to the Republic of Kazakhstan, approved by the Decree of the Government of the Republic of Kazakhstan dated December 15, 2016 No. 802;

2) the application must be sent with a properly executed cover letter (outgoing number, certified by the signature of the manager and seals, contact details indicating the responsible person, phone numbers and e-mail addresses);

3) contain a detailed description in the application form of the justification for the need to attract foreign labor;

4) in the application it is mandatory to indicate the type of economic activity with a 5-digit code (for example: mining and processing of copper ore — 07292);

5) the application is submitted in the state and Russian languages;

Application deadline: until 4 pm on July 31, 2020.Where to apply:- paper version to the office of the Department for the Coordination of Employment and Social Programs (Ust-Kamenogorsk, Kievskaya st., 1, room 205);
— an electronic version to the email address [email protected], or on electronic media in office 301 of the Department for the Coordination of Employment and Social Programs (Ust-Kamenogorsk, Kievskaya st., 1).

Contact information: 8 (7232) 75-32-99, 87713057383, [email protected]


Подача «Электронного обращения» для получения государственной услуги «Назначение адресной социальной помощи»


Жастар іс-тәжірибесі/Молодежная практика

Құрметті түлектер!!!
Халықты жұмыспен қамту орталығы Жастар іс-тәжірибесіне 2018-2019-2020 жылдары ЖОО -дарының, колледждердің, кәсіби лицейлердің жұмыссыз түлектері қабылдауын жариялайды. 29 жасқа дейін. Қатысушылардың еңбекақы төлемі 64 305 теңге. Барлық сұрақтар бойынша Өскемен қаласы, Тургенев көшесі, 30, 305 кабинет, тел: 29-33-74 хабарласу, 87056107636; 87028705314; Жастар іс-тәжірибесі бойынша маман Еркежан Елғазықызы Хамзина


Уважаемые выпускники!!! Центр занятости населения объявляет набор безработных выпускников ВУЗ-ов, колледжей, профессиональных лицеев 2018-2019-2020 гг. выпуска на Молодежную практику. Возраст до 29 лет. Заработная плата участника составляет 64 305тг. по всем вопросам обращаться по адресу: г.Усть-Каменогорск, ул. Тургенева 30, каб. 305 тел: 293374; 87056107636; 87028705314; специалист по молодежной практике
Хамзина Еркежан Елғазықызы


Государственная программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек» Бастау Бизнес


Шағын несие/ Микрокредит

 • Шағын несие – төлемге, мерзімділікке, қайтарымдылыққа, қамтамасыз етілуге және мақсатты пайдалану шарттарына ұлттық валютада микрокредиттердің жаңартылмайтын кредиттік желісі бойынша бағдарлама қатысушысына берілген қарыз қаражаттары. Бағдарлама қатысушылары жұмыспен қамту орталықтарында, өзін-өзі жұмыспен қамтыған және нәтижесіз жұмыс істейтіндер, бастаушы және жұмыс істеп тұрған кәсіпкерлер, ауылшаруашылық коперативтер және зейнеткерлік жасқа жетпеген мүшелер, шаруа және фермер қожалықтары, оның ішінде зәкірлік коперативтерде тіркелуіне қарамастан жұмыссыздар.

  Несие беру шарттары:
  — шағын несие мерзімі – 5 жылға дейін (аз қамтылған және / немесе көп балалы отбасылардың мүшелері – 7 жылға дейін)
  — сыйақы мөлшерлемесі жылына 6 % (аз қамтылған және / немесе көп балалы отбасылардың мүшелері – 4 %)
  — кепілдік мүліктің бар болуы және оны бағалау мен сақтандыру шығындарын төлейді.
  — жұмыспен қамту орталығынан жолдаманың болуы
  — шағын несиенің ең жоғарғы сомасы — 18 057 000 теңге (аз қамтылған және / немесе көп балалы отбасылардың мүшелеріне – 22 224 000 теңгеге дейін)

  Жолдаманы алу үшін қажет:
  — жеке куәлік
  — ЖК ретінде қызметі туралы хабарлама
  — ЖК тіркегені туралы талон
  — соңғы 6 айдаrы зейнетқы жарналарын аударғаны туралы анықтама
  — кәсiпкерлiк негiздерiн курсын тәмәмдағаны туралы сертификат ( егер ЖК 3 жылдан кем болса)
  — қала тіркеуінде болса;
  •  

Шағын несиелер берiлмейдi:
— тұтынушылық мақсаттар үшін;
— шығындары мен алдыңғы қарыздарын өтеуге; — акцизделетін тауарлар өндірісіне; — жылжымайтын мүлік тұрғын-үй салу және сатып алуrа;
— кәсiпкерлiк iс-әрекетпен байланысты емес және олардың мақсатты тапсырыстары бір жыл көлемінде болатындардан басқа жер учаскелерін сатып алуға; — баrалы қағаздарды сатып алуға (портфельдiк инвестициялар); — еншiлес компаниялардан негiзгi негізгі құралдар мен активтерді сатьш алуrа; — жалrан мәміле төлемдеріне.
Кәсіпкерлер қатысушы бола алмайды:
— құрылтайшылары мемлекеттік кәсіпорындар болып табылатын, акцияның 50% және онанда көбі мемлекетке жататын, сондай-ақ коммерциялық емес ұйымдар құрылтайшылары;
— салық қарызы барлар
— қару-жарақ, есірткі заттарын өндірушілер;
— ойын бизнесмендері;
— ҚР заңнамасымен тыйым салынған қызметкерлер (лаңкестер және тағы басқалар);
— акцизделетін тауарлар шығарушы, бұдан басқа көлік құралдарының моторын шығаратын және өзінің жүзім өндірісінен шарап өндіруді жүзеге асыратындар;
— кенбайыту өндірісі, қиыршық тасты және құмды шұңқырлардын басқа;
— металлургия өнеркәсібі;
— орта немесе ірі бизнес субьектілері болып табылмайтындар.
«Өскемен қаласы әкімдігінің жұмыспен қамту орталығы» КММ
Байлаңыс: 8 (7232) 29-33-69, Тургенев көшесі, 30, 4 қабат, 301 каб.

Микрокредит – заемные средства, предоставляемые участнику Программы по договору о предоставлении микрокредита не возобновляемой кредитной линии в национальной валюте на условиях платности, срочности, возвратности, обеспеченности и целевого использования.
Участники Программы – безработные, независимо от регистрации в центрах занятости населения, самозанятые и непродуктивно занятые, начинающие и действующие предприниматели, сельскохозяйственные кооперативы и их члены, не достигшие пенсионного возраста, крестьянские и фермерские хозяйства, включая участников якорной кооперации.

Условия кредитования:
— срок микрокредита – до 5 лет (членам малообеспеченных и многодетных семей до – 7 лет)
— ставка вознаграждения – 6% годовых. (членам малообеспеченных и многодетных семей до 4%)
— наличие залогового имущества (оплачивают расходы по его оценке и страхованию)
— наличие направления центра занятости населения
— максимальная сумма микрокредита – до 18 057 000 тенге (членам малообеспеченных и многодетных семей до – 22 224 000 тенге)

Для получения направления предоставляются следующие документы: — копия документа, удостоверяющего личность; — свидетельство ИП (для ТОО – Устав, приказ о назначении директора); — выписка о пенсионных отчислениях за последние 6 месяцев;
— сертификат об обучении основам предпринимательства (если ИП менее 3 лет); — адресная справка (проверить по базе АИС РТ).

 •  

Микрокредиты не предоставляются:
— на потребительские цели, — погашение убытков и предыдущих займов, — производство подакцизной продукции, — приобретения и строительство жилой недвижимости, — приобретение земельных участков, которые не связаны с предпринимательской деятельностью, кроме случаев, когда их целевое назначение будет в течение одного года;
— приобретения ценных бумаг (портфельные инвестиции);
— приобретения основных средств и активов у аффилиированных компаний;
— оплаты мнимых сделок.
Участниками не могут быть предприниматели:
1) учредителями которых являются государственные предприятия, 50% и более акций которых принадлежат государству, а также некоммерческие организации;
2) имеющие налоговую задолженность;
3) производство оружия, наркосодержащие вещества;
4) игорного бизнеса;
5) деятельность, запрещенную законодательством РК (теракты и прочее);
6) осуществляющие выпуск подакцизных товаров, кроме выпуска моторных транспортных средств и вина из винограда собственного производства;
7) горнодобывающей промышленности, кроме гравийных и песчаных карьеров;
8) металлургической промышленности;
9) являющиеся субъектами среднего или крупного бизнеса
КГУ «Центр занятости населения акимата г. Усть-Каменогорска»
Контакт: 8 (7232) 29-33-69, ул. Тургенева 30, 4 этаж 301 каб.


Мемлекеттік гранттар / Государсвтенные гранты

Мемлекеттік гранттар өтеусіз және қайтарымсыз бастапқы бизнесті жүзеге асыруға немесе жоспарлауға Бағдарламаның қатысушыларына ұсынылады.
Жаңа-бизнес идеяларды жүзеге асыру үшін мемлекеттік гранттар 200 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде ұсынылады. (555 600тг) «Еңбек» Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының қатысушылары жаңа бизнес-идеяларды жүзеге асыру үшін мемлекеттік гранттарды ұсыну қаулысына сәйкес, мемлекеттік гранттарды алуға үміткерлер «Бастау Бизнес» жобасы бойынша кәсіпкерлік негізінен өткен Бағдарламаның қатысушылары немесе Бағдарламаның бірінші бағыты бойынша оқытудан өткен және өзге мемлекеттік бағдарламалар аясында қаржылық көмек алмағандар, сонымен қатар оралмандар мен қоныс аударушылар.
Сонымен қатар, аз қамтылған және (немесе) көп балалы отбасылардың мүшелеріне — атаулы әлеуметтік көмек алушыларға, сондай-ақ өтініш берушілердің ішінен қоныс аударушылар мен оралмандарға «Бастау Бизнес» жобасы бойынша кәсіпкерлік негіздері бойынша оқыту немесе Бағдарламаның бірінші бағыты бойынша оқыту талап етілмейді.
Мақсатты тағайындалуы бойынша қаражаты:
— қажетті құрал-сайман
— еңбек құралдарын
— техникалық жабдықтар
— мал, құс алуға ұсынылады — бизнесті жүзеге асыру үшін жалға алуға (ғимарат, кеңсе бөлме)

Мемлекеттік гранттар: — тұтынушылық мақсаттарға — кредит қарыздарын өтеуге
— жылжымайтын тұрғын үй сатып алуға және салуға
— жер учаскелерін сатып алуға
— акцизделетін өнімдердің өндірісіне берілмейді. Жаңа бизнес-идеяларды іске асыруға арналған мемлекеттік гранттар Бағдарламаның қатысушыларына берудің міндетті шарттары: — Мемлекеттік грант алуға өтініш
— жеке басын куәландыратын құжат, ал оралмандар үшін — оралман куәлігі (тексеру үшін, түпнұсқа ұсынылады); — дайын бизнес-жоспар; — сертификат
— кәсіпкер атынан өтініш беру құқығына сенімхат, сенімхаттың жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі
— мекенжай анықтамасы
— «Атамекен» өңірлік кәсіпкерлер палатасының жанындағы комиссияның оң шешімінің болуы; «Өскемен қаласы әкімдігінің жұмыспен қамту орталығы» КММ
Байлаңыс: 8 (7232) 29-33-69, Тургенев көшесі, 30, 4 қабат, 301 каб.

ПАМЯТКА
Государственные гранты предоставляются для реализации стартового бизнеса на безвозмездной и безвозвратной основе.
Гранты на реализацию новых бизнес-идей предоставляются в размере до 200 МРП. (555 600тг)
Претендентами на получение государственных грантов являются безработные лица, независимо от регистрации в центрах занятости населения, предприниматели и лица, оплатившие на момент обращения единый совокупный платеж в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан, прошедшие курс обучения основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес» или завершившие обучение в рамках первого направления Программы.
При этом, для членов малообеспеченных и (или) многодетных семей –получателей адресной социальной помощи, а также переселенцам и оралманам из числа претендентов прохождение обучения основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес» или обучения в рамках первого направления Программы не требуется.
Средства грантов используются по целевому назначению для приобретения:
— необходимого инвентаря, — орудий труда, — технологического оборудования, — животных, — скота, — птицы.
— оплаты аренды помещений для реализации бизнес-проекта
Гранты не предоставляются на: — потребительские цели, — погашение кредитных займов, — приобретение и строительство жилой недвижимости, — приобретение земельных участков, — производство подакцизной продукции
Обязательные условия для получения гранта:
— заявление
— документ, удостоверяющий личность
— готовый бизнес-план;
— сертификат о завершении обучения. — наличие положительного заключения комиссии при РПП «Атамекен»;
КГУ «Центр занятости населения акимата города Усть-Каменогорска»
Контакты: 8 (7232) 29-33-69, ул. Тургенева 30, 4 этаж, 301 каб.


АСЕМ НАСИРБЕКОВНА БИХАДАМОВА

АСЕМ НАСИРБЕКОВНА БИХАДАМОВА
Атаулы әлеуметтік көмекті алушы
Сізбен бір отбасыны қоғамдық жұмыстарға жұмысқа орналастыру туралы оң мысалдармен бөліскеміз келеді!
2020 жылғы мамырда Өскемен қаласы әкімдігінің халықты жұмыспен қамту орталығына атаулы әлеуметтік көмек тағайындауға Асем Насирбековна Бихадамова жүгінлі.
Асем жалғыз басты ана, 3 баланы тәрбиелеуде (1 студент, 2 мектепке дейінгі-егіздер). Бүгінгі күні Асем Өскемен қаласы әкімдігінің «Аумақтық басқару орталығы» КММ-де әлеуметтік жұмысшы ретінде қоғамдық жұмыс орындарына жіберілді, сонымен қатар отбасыға шартты ақшалай әлеуметтік көмек тағайындалды.
Бүгінгі күні Асем әлеуметтік жұмысты қамтамасыз етуге белсенді қатысуда және біздің қаламыздың дамуына үлес қосуда.

БИХАДАМОВА АСЕМ НАСИРБЕКОВНА
Получатель адресной помощи социальной
Хотим поделится с Вами еще одним положительным примером о трудоустройстве на общественные работы одной семьи!
В мае 2020 году в центр занятости населения акимата города Усть-Каменогорска за назначением адресной социальной помощи обратилась Бихадамова Асем Насирбековна.
Асем одна воспитывает 3 детей (1 студент, 2 дошкольника-двойняшки) мать — одиночка.
На сегодняшний день Асем направлена на общественные работы в КГУ «Центр территориального управления» акимата г.Усть — Каменогорска в качества социального работника, а также семье назначена адресная социальная помощь.
В данный момент Асем принимает активное участие в оказании социальной помощи и, таким образом, вносит большой вклад в развитие нашего города.